Alantron Hosting PHP 7 Geçiş Programı

Lütfen sunucunuzun adına göre geçiş programını inceleyiniz:

http://status.alantron.com/php-7-0-guncellemesi-open-cloud/

 


Siteniz ulaşılamaz hale geldi ise public_html altında mevcut olan veya oluşturacağınız .htaccess dosyasına aşağıdaki satırları ekleyiniz:

<IfModule mime_module>

AddType application/x-httpd-ea-php56 .php .php7 .phtml

</IfModule>

Bu sitenizin sorunu çözene kadar tekrar çalışmasını sağlayacaktır.

Dikkat: Bu çözüm PHP 5.6 versiyonu sunuculardan tamamen kaldırılacağı tarihe kadar kullanılabilir. Yukarıdaki linkte “PHP 5.6’nın kaldırılacağı tarih” olarak belirtilen tarihten sonra sunucularımızda php 5.6 bulunmayacağı için bu çözüm faydalı olmayacaktır.