SSL Sürelerinde Yeni Düzenleme

Bratislava, Slovakyada gerçekleşen en son CA/Browser (CA/B) Forumunda  Apple/Safari kararına bağlı olarak 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren temin edilecek TLS SSL sertifikalarının süresi 398  günü aşamayacaktır. Bu karar tüm SSL sertifikalarını etkileyecektir. Bu tarihten önce alınan SSL sertifikaları normal çalışmaya devam edecek, yeni düzenlemeden etkilenmeyecektir.

Daha kısa süreli SSL sertifika sağlanmasındaki birinci amacın güvenlik seviyelerinde iyileştirme sağlanması olduğu bildirilmiştir. Bu konu bu forumda uzun süredir gündemde olan bir konu idi ve önceki senelerde de kademeli olarak süre azaltımı yapılmıştı.

 

Bu çerçevede Alantron’da kayıtlarını 1 yıllık gerçekleştirecek, abonelik metodu ile birden fazla yıl kaydını destekleyecektir.