Alantron ICANN 2019’da yine ilk akredite edilen yazman oldu

ICANN’ın uygulamaya koyduğu yeni kurallar çok ciddi sistem değişikliklerini içeriyor. Yeni RAA için akredite olabilmek için yazmanların altyapılarında çok ciddi değişiklikler yapmaları gerekiyor. ICANN 2013 RAA (Registrar Accreditation Agreement) ile internet altyapısında özellikle güvenliğe yönelik çok ciddi değişiklikler yapıyor ve bu değişikliklerin ağırlıklı olarak yükünü yine yazmanların kaldırması bekleniyor.

Çok ciddi ve ve uzun çalışmalar sonucu Alantron ICANN tarafından yeni sistem için akredite edilen ilk Türk yazmanı oldu. Dünyada sadece 16 yazman ilk bir sene içinde yeni sisteme geçiş yapabildi. Alantron tamamen kendi SRS sistemlerine sahip ve uzun bir süredir ICANN GNSO konsorsiyumunda Türkiye temsilcisi olarak görev yapıyor. ICANN GNSO, 2013 RAA’de devreye giren yeni kuralları ve alan adı standartlarını belirleyen teknik bir konsorsiyum. Yeni RAA’de en radikal düzenlemeler kullanıma açılan binlerce yeni uzantılar için yapıldı.

2013 ICANN RAA kuralları internet ekosisteminde pek çok radikal değişikliği içeriyor. Göze çarpan en büyük değişiklikler alan adlarının WHOIS bilgilerinde yapılıyor. WHOIS sonuçlarında alan adı sahibinin e-posta verifikasyonu yapmış olması ve WHOIS sonuçlarındaki bilgilerin doğruluğunun yazmanlar tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Ayrıca WHOIS formatı da tamamen değişecek genel bir yapıya geçiyor.

Yeni çıkan binlerce uzantının kaydında oluşabilecek çeşitli sorunlara yönelik de bir takım tedbirler alınıyor. Yeni devreye alınan URS sistemi ve TMCH yapısı yeni uzantıların kayıtlarında bir güvenlik mekanizması olarak görev yapıyor. Alan adı kayıt eden kullanıcıların kayıtlarının çok detaylı olarak tutulması da belirli bir takım kurallar çerçevesine oturtuluyor.

Yeni RAA yazmanların sistemlerinde köklü düzenlemeler yapmasını şart koşuyor. Tüm düzenlemeleri ele alabilmek mümkün değil. Ayrıntılı bilgiler spesifikasyonlarda bulunuyor.

* Consensus and Temporary Policy Specification

* Data Retention Specification

* Whois Accuracy Program Specification

* Whois SLA

* Specification on Proxy/Privacy Services

* Registrant Rights and Responsibilities Specification

* Additional Registrar Operation Specification

* Registrar Information Specification

* Compliance Certificate

* Transition Addendum

2003 yılında başladığı akreditasyon sürecini 2005’de tamamlayarak Türkiye’nin ilk ICANN akredite yazmanı olan Alantron, ICANN’ın yeni 2013 RAA için de akredite edilen ilk Türk firması oldu. 2013 RAA’yi için akredite edilen firmaların çok gelişmiş SRS sistemlerine sahip olması gerekiyor ve ancak bundan sonra yeni çıkan uzantıları yazman olarak kayıt etmeye hak kazanıyorlar.