Alantron yine ICANN tarafından ilk akredite edilen yazman oldu

ICANN’ın uygulamaya koyduğu yeni kurallar pek çok kapsamlı sistem değişikliklerini içeriyor. Yeni RAA için akredite olabilmek için yazmanların altyapılarında çok ciddi değişiklikler yapmaları gerekiyor. ICANN RAA (Registrar Accreditation Agreement) ile internet altyapısında özellikle güvenliğe yönelik çok kapsamlı değişiklikler yapıyor ve bu değişikliklerin ağırlıklı olarak yükünü yine yazmanların kaldırması bekleniyor.

Alantron ICANN tarafından yeni sistem için akredite edilen ilk yazmanlardan biri oldu. Dünyada sadece 16 yazman henüz yeni sisteme geçiş yapabildi. Alantron daha önceki RAA akreditasyonlarında da ilk yazmanlar arasında yer almıştı. Alantron tamamen kendi yazman sistemlerine sahip ve uzun bir süredir ICANN GNSO konsorsiyumunda Türkiye temsilcisi olarak görev yapıyor. ICANN GNSO, yeni RAA’de devreye giren yeni kuralları ve alan adı standartlarını belirleyen teknik bir konsorsiyumdur. Yeni RAA’de en radikal düzenlemeler kullanıma açılan binlerce yeni uzantılar için yapıldı.

Yeni ICANN RAA kuralları internet ekosisteminde de pek çok radikal değişikliği de içeriyor. Göze çarpan en büyük değişiklikler alan adlarının WHOIS bilgilerinde yapılıyor. WHOIS sonuçlarında alan adı sahibinin e-posta verifikasyonu yapmış olması ve WHOIS sonuçlarındaki bilgilerin doğruluğunun yazmanlar tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Ayrıca WHOIS formatı da tamamen değişiyor ve daha genel bir yapıya geçiliyor. Alantron şu anda RDAP sistemlerini kuran ve çalıştıran Türkiye’de ilk ve tek alan adı yazmanı.

Yeni çıkan binlerce uzantının kaydında oluşabilecek çeşitli sorunlara yönelik de bir takım tedbirler alınıyor. Yeni devreye alınan URS sistemi ve TMCH yapısı yeni uzantıların kayıtlarında bir güvenlik mekanizması olarak görev yapıyor. Alan adı kayıt eden kullanıcıların kayıtlarının çok detaylı olarak tutulması da belirli bir takım kurallar çerçevesine oturtuluyor.

Yeni RAA yazmanların sistemlerinde köklü düzenlemeler yapmasını şart koşuyor. Tüm düzenlemeleri burada ele alabilmek mümkün değil. Ayrıntılı bilgiler spesifikasyonlarda bulunuyor.

* Consensus and Temporary Policy Specification

* Data Retention Specification

* Whois Accuracy Program Specification

* Whois SLA

* Specification on Proxy/Privacy Services

* Registrant Rights and Responsibilities Specification

* Additional Registrar Operation Specification

* Registrar Information Specification

* Compliance Certificate

* Transition Addendum

Alantron 2003 yılında başladığı akreditasyon sürecini 2005’de tamamlayarak Türkiye’nin ilk ICANN akredite yazmanı oldu ve şimdi de yeni RAA için akredite edilen ilk Türk firması oldu. Türkiye’deki diğer yazmanların çoğu yabancı firmalar üzerinden bayilik modeli ile ICANN akreditasyonu sağlamaktadır. Alantron’un kendi yazman sistemlerine sahip olması bu tür atılımları diğer firmalardan önce yapabilmesine imkan vermektedir.